Från ord till handling (Page 2)

Ge det vidare

Att dela tron med andra… För några av oss kanske det är en självklarhet och verkligt i våra liv idag på ett naturligt sätt. För några andra av oss kanske det blir något tungt, krävande och kvävande som bara är fyllt av dåligt samvete och känslan av att jo, jag vet att jag borde…men… Så…

Bibeln

Det är vår dröm, att låta vår tro på Gud få verkliga konsekvenser i våra liv. Att det inte stannar vid ord (inte att de försvinner eller blir oviktiga) utan att något händer både i och genom oss.

Bön

Bön är på många sätt själva grunden för ett liv tillsammans med Gud – där det både är det sätt vi kommunicerar, eller pratar, med Gud. Väldigt enkelt och naturligt. På samma gång är bönen något stort och något som kan förändra, påverka och förvandla.

Från ord till handling

Nu börjar vi med ett tema för resten av våren som vi kallar ”från ord till handling”. Den kristna tron har aldrig varit tänkt att stanna vid ett tanke experiment eller en snygg intellektuell formulering – utan det handlar liv, hela livet. Jesus talar ofta med detta som tema, att höra och göra, att förstå…