Från ord till handling

Älska varandra

Under våren har vi temat ”från ord till handling” – bibeln talar om att vi ska bli ”ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak. 1:22) och nu kommer vår missionär Oskar Lindén att predika och avsluta temat med titeln ”älska varandra”.

Älska Botkyrka/Salem

Under våren har vi temat ”från ord till handling” – bibeln talar om att vi ska bli ”ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak. 1:22) och nu börjar vi närma oss slutet på temat. När Jesus talar om att älska sin nästa så förklarar han och berättar att min nästa, det är den som står…

Älska din nästa

Vi börjar närma oss slutet på vår serie, som vi haft under våren, som vi kallat ”från ord till handling”. Vad betyder det att verkligen älska någon och vem är då min nästa? Frågor som Jesus både fick och svarade på – men på ett litet oväntat sätt…

Andens gåvor, del 3

Under våren har vi temat ”från ord till handling” – bibeln talar om att vi ska bli ”ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak. 1:22) I det temat har vi haft en serie i serien och idag har vi kommit fram till del tre av andens gåvor. Nicole El Murr, familj och ungdomsledare här i…

Andens gåvor, del 2

Anden, som bibeln förklarar i sig själv är en gåva, har gåvor att ge till oss. Där han ”lånar ut” sina förmågor till oss människor där vi kan få göra, säga, veta, se saker som egentligen är omöjliga för oss. Det kan varje kristen få vara med om.

Andens gåvor, del 1

Anden, som bibeln förklarar i sig själv är en gåva, har gåvor att ge till oss. Där han ”lånar ut” sina förmågor till oss människor där vi kan få göra, säga, veta, se saker som egentligen är omöjliga för oss. Det kan varje kristen få vara med om.

Fylld av Anden

Det finns många saker du och jag kan vara uppfyllda av. Saker på jobbet som måste lösas, hyran som måste betalas, huset som måste målas osv. När man läser bibeln så märker man att vi alla kan bli uppfyllda av Gud själv. Att Guds ande kan fylla våra liv.

Gästfrihet

Att vara generös och frikostig (som ordet också betyder) vill vi väl kanske alla uppfattas som. Bibeln beskriver det som en gåva, en nådegåva, från Gud. Bibeln (där Nya Testamentet är skrivet på grekiska) använder ordet ”filoxenia” som betyder ”kärlek till främlingar”.

Ett i Kristus, en mångkulturell församling

I Botkyrka kommun räknar med att nästan 60 % av invånarna har utländsk bakgrund, det talas över 100 språk – vi är en av Sverige mest multikulturella platser med människor från hela världen. Hur återspeglas det i vår församling? Vi får besök av Celebre och Shantal Binua från Härnösand.