Församling 2022

Låt Gud förhärligas i allt detta

Gudstjänst 2022-03-13 kl 11.00 Vi fortsätter med vårens tema, “Församling 2022”, som ägnas åt 1 Petrusbrevet 4:7-11. Denna söndag predikar Hans Erik Bylund utifrån temat ”Låt Gud förhärligas i allt detta”. Bibelläsningsplanen Församling 2022 hittas genom att klicka här

Tjäna med den styrka Gud ger

Gudstjänst 2022-03-06 kl 11.00 Vi fortsätter med vårens tema, “Församling 2022”, som ägnas åt 1 Petrusbrevet 4:7-11. Denna söndag predikar Esther Flores Sedman utifrån temat ”Tjäna med den styrka Gud ger”. Bibelläsningsplanen Församling 2022 hittas genom att klicka här

Tala ord från Gud

Gudstjänst 2022-02-27 kl 11.00 Vi fortsätter med vårens tema, “Församling 2022”, som ägnas åt 1 Petrusbrevet 4:7-11. Denna söndag predikar Hans Erik Bylund, pastor och föreståndare för Botkyrka pingst, utifrån 1 Petrusbrevet 4:11 där det står: “Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud”. Bibelläsningsplanen Församling 2022 hittas genom att…

Framför allt ska ni älska varandra hängivet

Gudstjänst 2022-01-30 kl 10.00 Vi fortsätter vårens tema ”Församling 2022”. Hans Erik Bylund predikar utifrån orden i 1 Petr 4:8, ”Framför allt ska ni älska varandra hängivet”. Varför är kärleken nödvändig i församlingen och på vilket sätt blir kärleken synlig? Bibelläsningsplanen Församling 2022 hittas genom att klicka här

Var samlade och nyktra så att ni kan be

Gudstjänst 2022-01-23 kl 10.00 Vi fortsätter med vårens tema “Församling 2022”. Miguel Lara predikar om bön med titeln “Var samlade och nyktra så att ni kan be”. Vad hindrar oss från att be idag? Inser vi kraften och möjligheten som finns i bönen? Häng med och bli inspirerad! Bibelläsningsplanen Församling 2022 hittas genom att klicka…