Hur kan du hjälpa?

1. Har du kunskaper i ukrainska, eller kanske ryska, och kan medverka som tolk?

2. Kan du upplåta någon form av boende till flyktingar?

3. Om det skulle bli aktuellt att låta flyktingar övernatta i vår kyrka – kan du hjälpa till i detta arbete?

(själv övernatta, ordna enkel kvällsmat/frukost, med mera)

4. Om det skulle bli aktuellt att hålla kyrkan öppen dagtid för att assistera flyktingar eller för människor som vill be/samtala – har du möjlighet att enligt ett jourschema finnas i kyrkan

Mejla ditt svar till:

socialaradet@botkyrkapingst.se


Bön, pengar och stöd till flyktingar

Så kan vi sammanfatta hur vi som Botkyrka pingst kan bistå våra medmänniskor från Ukraina i den humanitära katastrof som de utsätts för. Vid en samling i söndags kväll bad vi intensivt för situationen. Vi fick höra en berättelse av en ukrainsk kvinna som bott i Sverige en tid men som har sin son och hans familj kvar i Kiev. Hon vädjade till oss att be och hjälpa till praktiskt. 

Vi bestämde också att församlingens sociala råd samordnar våra aktiviteter så vi inte springer om varandra. 

Vi uppmanar alla som kan tänka sig vara med att kontakta sociala rådet på: socialaradet@botkyrkapingst.se 

På så sätt skapar vi en resursbank att använda vid behov. Det kan till exempel handla om att bidra med kläder, leksaker med mera till människor som söker skydd i vår närhet. Det kan behövas volontära insatser i kyrkan eller ställa upp med boende.  Det finns också behov av tolkhjälp.

Församlingens engagemang för Ukraina har tre delar: 

1. Bön.

Vi tror att bönens makt är stor och att våra böner tillsammans med andras kan vända situationen. 

2.Hjälp i Ukraina.  

Vi skickar inte saker till Ukraina, eftersom det riskerar att göra mer skada än nytta. Däremot har vi skickat pengar till hjälporganisationer som hjälper på plats och det kan bli aktuellt igen. Vill du bidra ekonomiskt så kan du redan nu swischa till 123 132 53 23. Märk bidraget ”Ukraina”. 

3. Hjälp i Sverige  

Vi vet att flyktingar redan anlänt till vårt område och vi förbereder oss för att hjälpa till praktiskt om behoven uppstår. Vi gör det i samverkan med andra kyrkor, kommunen, Migrationsverket med flera. Vi gör oss beredda att ställa våra personliga resurser, vår tid och vår kyrka till förfogande.