Pingstkyrkan har blivit för trång

Pingstkyrkan i Tumba är en av de större samlingslokalerna i Botkyrka och Salem. Men nu ryms församlingen inte där längre.

Ända sedan 1980, då bygget var klart, har Pingstkyrkan varit ett ”landmärke” på höjden ovanför Tumba station. Alla har kanske inte haft chans att besöka lokalerna. Men många har gjort det, exempelvis i samband med gudstjänst, barnkörövning eller när kommunen eller någon förening hyrt in sig för föredrag, konferenser, konserter eller liknande. Våra kommuner är inte direkt bortskämda med större samlingslokaler.

Men nu ryms inte ens den egna församlingens verksamhet längre.

– Våra söndagsgudstjänster är välbesökta. Och på ”kyrkfikat” i församlingsvåningen efter gudstjänsten blir det rejält trångt, säger Hans Erik Bylund, pastor och föreståndare.

– Sedan vill vi ju anpassa vår kyrka till den förändring av Tumba centrum som är på gång. Vi önskar att kyrkan ska bli mer tillgänglig och att vi som församling kan vara med och möta de behov som finns i vår närhet.

Allra störst behov av mer utrymme har verksamheten för barn och ungdomar.

Konkreta förslag

Under hösten kommer mer konkreta förslag på en lösning att diskuteras. Då har de förberedande samtalen pågått i drygt två år. En extra kick fick vi när planerna på en ombyggnad av Tumba centrum blev offentliga. I samband med det fick Botkyrka pingstförsamling möjlighet att köpa en bit tomtmark, direkt öster om kyrkan.

Ska alltså hela Pingstkyrkan byggas om?

– Nej, det mesta fungerar bra. Funderingarna just nu handlar om allt från att renovera de nuvarande lokalerna till en större utbyggnad, säger Anne Rajala, ordförande i församlingens styrelse.

Det är förstås också en ekonomisk fråga. Redan nu pågår en insamling, som har fått namnet ”Framtidens kyrka”, där det insamlade beloppet ska bli en grund för framtidens kyrka.