Nya dataskyddsförordningen och Botkyrka Pingstförsamling

Nya dataskyddsförordningen och Botkyrka Pingstförsamling

Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring. För oss i Botkyrka Pingstförsamling är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Vad gäller i Botkyrka pingstförsamling
Vi utgår från lagens syfte – att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Botkyrka Pingstförsamling värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.
Om du interagerar med Botkyrka Pingstförsamling behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika sätt, ex. när du blir medlem, att du anmäler dig till ett läger eller en kurs hos oss eller när du ger en gåva via webben. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med relevant information, för uppföljning, m.m.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Botkyrka Pingstförsamling räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Botkyrka Pingstförsamling är en del av en nationell församlingsrörelse/samfund som bland annat ger ut medlemstidningen Pingst.se http://Pingst.se. Efter överenskommelse inom församlingen kan medlemmars kontaktuppgifter lämnas dit för att du ska få information om vårt gemensamma arbete i Sverige och i världen. Anmäl till Botkyrka Pingstförsamling om du inte vill ha medlemstidningen. I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, ex. försäkringar, pensioner, biståndsprojekt behandlas personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Här kan du läsa mer om GDPR: https://www.pingst.se/gdpr/