Ny Pingstförsamling i Botkyrka!

Det händer inte så ofta, men nu är det på gång. Inom kort kommer det att finnas ytterligare en pingstförsamling i Botkyrka! Asian Church for Christ med rötterna i Pakistan har beslutat sig för att ansluta till trossamfundet Pingst. Vi känner stor glädje och planerar för ett nära samarbete. Församlingen, som har ca 90 medlemmar, samlas i Hallunda. Vår församling har sedan långt tillbaka en önskan om att på ett tydligt sätt få vara närvarande i Norra Botkyrka. Tillsammans med Asian Church for Christ får vi ta nya tag när det gäller att utbreda Guds rike i den delen av vår kommun!