Vi ber för Stockholm

Det blev stor sorg i den staden…

Vi i Botkyrka Pingstförsamling vill uttrycka vårt deltagande med alla som på olika sätt drabbats av den fruktansvärda attacken på Drottninggatan i Stockholm. Vi ber om tröst och styrka till dem som skadats eller förlorat en anhörig, vän eller kollega. Vi ber för dem som känner sig rädda. Vi ber också om beskydd för vårt land från ytterligare våldsdåd.

Vi kommer att be för de drabbade, för Stockholm och Sverige vid gudstjänsten den 9 april. Temat för gudstjänsten är: ”Det blev stor glädje i den staden”. Just nu upplever Stockholm det motsatta. Det blev stor sorg i Stockholm, ja i hela vårt land. Men vi tror att mitt i den sorg och rädsla som många upplever så har vi ett budskap om hopp att förmedla. Evangeliet är det glada budskapet om Guds kärlek, uppenbarad genom Jesus Kristus.