Matrikelgenomgång

Uppdatering av vårt medlemsregister

Den sista december 2018 bestod Botkyrka Pingstförsamling av 839 medlemmar. Vi är nu fler än vi någonsin varit och vi fortsätter att växa – fram till april i år har vi välkomnat 14 nya medlemmar och vi drömmer om att få välkomna ännu fler.

När vi växer får vi nya utmaningar. En är att hålla medlemmars kontakt och personuppgifter aktuella – därför behöver vi jobba på ett annat sätt med vårt medlemsregister, det vi kallar matrikel. Vårt register uppdateras inte automatiskt när du byter adress eller ändrar andra kontaktuppgifter, utan vi behöver din hjälp för att det ska hållas aktuellt.

Inom kort kommer du därför att få ett brev med en svarstalong där du kan meddela om du vill stå kvar som medlem (och då fylla i dina aktuella uppgifter), byta församling eller om du vill att ditt namn och dina uppgifter tas bort.

Vårt motiv är inte att rensa bort eller uppmana människor att lämna församlingen, utan att få ett kontaktregister som speglar verkligheten. Dessutom trädde en ny personuppgiftslag (GDPR) i kraft 2018 som gör att vi måste informera om vilka personuppgifter vi lagrar.Vill du läsa mer om hur dina uppgifter behandlas och om GDPR kan du klicka här

Vilka uppgifter har församlingen om dig?
I vårt register finns de uppgifter som du själv lämnat till oss. Namn, adress,
födelsedata och ofta vilket datum du blev döpt. Vi har också i vissa fall telefonnummer och mejladresser. Har du tidigare varit med i en annan församling finns också datum då du blev medlem i Botkyrka Pingst.

Vad händer om jag inte vill att mina uppgifter finns med i registret?
Om du inte längre vill finnas med i medlemsregistret, och då formellt inte heller är medlem i församlingen, då meddelar du oss detta och då raderas alla dina uppgifter och kan inte tas fram i efterhand. Skulle du gå ur församlingen och sedan ångra dig är du alltid välkommen tillbaka!

Du är alltid varmt välkommen att fira gudstjänst och vara en del av gemenskapen.

Har du frågor runt detta eller önskar vidare samtal så kontakta
Johan Brännberg, eller 08-588938 22