Människor vid korset – Bibelläsningsplan

BARRABAS: ”Korset räddade mitt liv”

 • 21/3 2 Kor 5:19-21
 • 22/3 Jes 53:3-6
 • 23/3 1 Petr 2:24-25
 • 24/3 Rom 3:21-26
 • 25/3 1 Kor 1:18-25
 • 26/3 Hebr 2:14-17
 • 27/3 Luk 23:13-25

SIMON: ”Jag måste bära korset”

 • 28/3 Luk 23:26
 • 29/3 1 Petr 2:19-23
 • 30/3 Fil 2:1-11
 • 31/3 Gal 6:11-14
 • 1/4 Hebr 13:8-14
 • 2/4 Luk 14:25-33
 • 3/4 Luk 9:23-27

OFFICEREN: ”På korset såg jag vem Jesus var”

 • 4/4 Luk 23:32-43
 • 5/4 Luk 23:44-47
 • 6/4 Rom 5:8-11
 • 7/4 Joh 10:11-18
 • 8/4 Jes 53:7-12
 • 9/4 Kol 1:15-20
 • 10/4 Matt 27:45-54

MARIA: ”Korset blev inte slutet!”

 • 11/4 Matt 20:17-19
 • 12/4 1 Kor 15:14-21
 • 13/4 Upp 1:12-18
 • 14/4 Joh 11:25-27
 • 15/4 Apg 2:22-32
 • 16/4 Joh 20:1-10
 • 17/4 Joh 20:11-18