Hur blir jag medlem i Botkyrka Pingst?

frågor till Hans Erik Bylund, församlingens pastor och föreståndare.

Vad är grunden för medlemskap i församlingen?

– Den som vill bli medlem bekänner sin tro på Jesus och låter döpa sig, precis som det står i Bibeln. Vår församling tillämpar troendedop, och dopet är en offentlig handling som ofta sker i en gudstjänst.

Om man redan är troendedöpt då?

– Då lämnar du ett papper från den församling du tillhör – eller har tillhört – så välkomnas du in i gemenskapen.

Men om jag till exempel flyttat från ett annat land och inte kan få ett sådant intyg?

– Då tar du kontakt med mig så lyssnar jag till din berättelse om din tidigare församlingstillhörighet. Vi vill ha ordning i våra papper men vi är inga byråkrater.

Vilka krav gäller ytterligare? Har församlingen en årlig medlemsavgift?

– Församlingen är en gemenskap av dem som tror, inte en vanlig förening, men vi måste ha viss ordning för att kunna äga en kyrka, ha anställda och driva verksamhet. Den som tillhör Jesus tillhör också hans kropp på jorden, och den kroppen är församlingen. Vår församling har inga medlemsavgifter, närvarokontroller eller andra yttre krav.

Men du predikar om att ge gåvor?

– Det är en sak mellan varje kristen och Gud. Jag tror att den som är generös blir välsignad, men vi har ingen kontroll, och alla gåvor är anonyma.

Många går i kyrkan utan att vara medlemmar. Är det ok?

– Naturligtvis. En del är tillfälliga besökare, andra har nyss flyttat hit och måste få känna att det finns en välkomnande gemenskap innan de bestämmer sig för att bli medlemmar. Några kanske vill lära sig mer ur Bibeln för att kunna ta ställning till dopet. Alla våra gudstjänster är öppna för alla. I längden tror jag dock att det är bra att tillhöra den församling man besöker. Guds tanke är gemenskap, men vi är ju inte bara en skön söndagsgemenskap utan också ett arbetslag som gör mycket tillsammans för att utbreda Guds rike.

Vem tar man kontakt med om man vill bli medlem? Finns det någon blankett att fylla i?

– Prata med mig, gärna i samband med en gudstjänst. Eller ta kontakt med Johan Brännberg, som också är pastor i församlingen. Du kan också ringa mig på 08-588 938 20. I det här sammanhanget är vi inte så mycket för blanketter, men vill ha ett personligt samtal med alla som söker medlemskap.