Höstupptakt 27 augusti

Välkommen att fira gudstjänst på söndag!

Välkommen att fira lite extra på söndag! På söndag har det vi kallar höstupptakt – ett avstamp efter sommaren in i en ny termin.
Hans Erik Bylund kommer att predika och introducera höstens tema: ”Lär dem…”
När Jesus sänder ut sina lärjungar så är det sista han säger till dem att: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.”
Vi ska under hösten kolla på en del av vad Jesus sa om livet. Vilka bud gav han? Vad betyder de för oss? Vad gör vi med dem och vad gör de med oss? osv. Detta ska vi kolla på under hösten.

Barnens gudstjänst drar igång inför terminen med party! Välkomna alla barn.

I gudstjänsten har vi även en insamling till vår om- och utbyggnad av kyrkan – framtidens kyrka. Vi tar även (gärna) emot gamla mynt och sedlar som tappat sitt värde nu under sommaren.

Efter gudstjänsten äter vi lunch tillsammans. Så välkomna på söndag 11:00