Hela livets kyrka

Vi är en kyrka som vill finnas till i alla stunder i livet – både till fest och vid sorg. Därför vill vi vara med och dela livet i alla stunder – som en stor familj!

Barnvälsignelse
Det är en sådan stor glädje och välsignelse för oss som kyrka varje gång ett barn föds. Därför vill vi vara med och be en bön om välsignelse för både barnet och familjens framtid.

Dop
Varje gång vi firar dop är det en fest! Vi ser det som både naturligt och väldigt nödvändigt när du ser tron på Jesus som din egen att du döper dig i vatten – precis som Jesus själv gjorde!

Begravning
Speciellt vid tråkigare stunder vill vi vara närvarande. Har någon nära till dig gått bort vill vi finnas till på ett speciellt sätt! Kontakta oss, så ser vi till att du får någon att prata med och bearbeta din sorg.

Undrar du något ytterligare, tveka inte att kontakta oss på info@botkyrkapingst.se, eller genom att ringa till kyrkans expedition på 08-530 313 75.