Gudstjänst på söndag – ”från ord till handling”

På söndag börjar med ett tema för resten av våren som vi kallar ”från ord till handling”. Den kristna tron har aldrig varit tänkt att stanna vid ett tanke experiment eller en snygg intellektuell formulering – utan det handlar liv, hela livet.
Jesus talar ofta med detta som tema, att höra och göra, att förstå och handla (ibland inte ens förstå, men handla ändå) att gå från att den kristna tron stannar vid ord utan också får en praktisk konsekvens i våra liv. Vår dröm och bön är att Gud skulle hjälpa oss alla att under våren ta steg framåt mot detta på alla områden.

Hans Erik kommer att predika om detta och ge en introduktion till resan vi kommer att göra tillsammans fram till sommaren.

Färgfabriken drar igång sin bibelshow 2.0,  nu med besök av människor från nya testamentet i bibeln.

Vi firar nattvard, lovsjunger och ber för varandra. En bra söndag med andra ord. Hoppas vi ses kl. 11:00 på söndag!