Gudstjänst på söndag – SöndagXL

På söndag har vi det vi kallar Söndag XL – en liten större söndag.

Vi firar gudstjänst där vi fortsätter med temat ”Med blicken fäst på Jesus” och Nicole El Murr, som jobbar som ungdoms- och familjeledare här i kyrkan, kommer att predika om ”Jesus och mannen vid Betesda”. Läs gärna Joh. 5:1-14 innan söndagen. Den texten och det mötet med Jesus kommer Nicole att prata om.

Efter gudstjänsten äter vi tillsammans (vi erbjuder en enklare lunch).

Sedan samlas vi igen i kyrksalen och till ett seminarium där vi avslutar med att fira nattvard.

Hoppas vi ses på söndag!