Gudstjänst på söndag – Söndag XL

På söndag har vi det vi kallar för söndagXL, en liten större söndag. Vi firar gudstjänst, äter lunch tillsammans, deltar i spännande seminarier och avslutar med att fira nattvard tillsammans.

Temat för den här söndagen är ”från ord till handling: ett i Kristus, en mångkulturell församling.”
I Botkyrka kommun räknar med att nästan 60% av invånarna har utländsk bakgrund, det talas över 100 språk – vi är en av Sverige mest multikulturella platser med människor från hela världen. Hur återspeglas det i vår församling? Vi får besök av Celebre och Shantal Binua från Härnösand.

Barnen får besök av Kjell Zingmark på sitt party!

Väl mött på söndag!