Välkommen att fira gudstjänst på söndag!

Vi tror att Gud själv bestämt möte med oss varje gång vi firar gudstjänst – för det är ju Honom vi firar!

På söndag fortsätter vi på temat utifrån Filipperbrevet – ”glädje trots allt.” med rubriken ”Glädje i att inte behöva oroa sig”.
Vill du följa med i vår bibelläsningsplan så hittar du den här.

På söndag finns också möjlighet att anmäla sig till nattvardsfirande. Anmäl dig här!

Så välkommen med att fira gudstjänst på söndag – där du är. Du kan vara med via YouTube, Facebook eller på Radio Botkyrka 91,6MHz.

Välkommen att vara med och fira gudstjänst på söndag!