Gudstjänst på söndag 7 oktober

Välkommen att fira gudstjänst på söndag!

På söndag räknar vi med att Jesus vill möta oss! Att Han vill tala till oss, att Han vill komma nära och göra något i våra liv. Hans Erik Bylund, församlingens pastor och föreståndare, predikar på vårt tema för hösten ”följa” och utgår från texten i 1 Johannesbrevet 3:1-10

Vi har glädjen att få ha dop! (Efter gudstjänsten har vi del 1 av vår dopskola)
Vi firar nattvard, tillber och lovsjunger Jesus.

Välkomna på söndag!