Gudstjänst på söndag 3 september

Välkommen att fira gudstjänst på söndag!

Vi är igång med vår serie för hösten gudstjänster som vi kallar ”lär dem…”

Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar! Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som jag befallt er.

Vad är det för bud? Vad menar Jesus med detta? Mycket av det Jesus undervisar om genom nya testamentet verkar finnas med i det tal som kallas bergspredikan. (Matt 5-7) Där ska vi röra oss under hösten…

Den här söndagen predikar Hans Erik, vår pastor och föreståndare, med rubriken: ”lär dem – saliga de…”
Bibelläsningsplanen för serien hittar du här

Alla barn välkomnas till Barnens gudstjänst.

Efter gudstjänsten dricker vi kaffe och delar livet tillsammans.

Så hoppas vi ses på söndag – du är välkommen!