Gudstjänst på söndag 25 februari

Välkommen att fira gudstjänst på söndag!

På söndag fortsätter vi att måla och beskriva den berättelse som Gud själv skriver – den stora berättelsen. En berättelse om det stora, om alltings ursprung och alltings framtid – berättelsen som du och jag bjuds in att bli en del av.

Johan Brännberg kommer att predika om den stora berättelsen och om när Gud kallar Abraham. Gud kommer till en man och förklara att han tänker något större, något annat – att den berättelse som Gud själv börjat teckna kommer att förändra allt.

Vill du hänga med på den här resan genom bibeln så kan du följa med i vår bibelläsningsplans som du hittar är.

Vi hoppas att få möta så många barn som det är möjligt på söndag på Barnens Gudstjänst.

Så välkommen på söndag klockan 11:00

Efter gudstjänsten så kommer vi att ha församlingsforum – en träff för församlingens medlemmar om aktuella frågor.