Gudstjänst på söndag 24 februari 2019

Välkommen att fira gudstjänst på söndag!

Vi tror att varje gång vi samlas för att fira gudstjänst, samlas för att fira Jesus, så handlar det främst om att Han vill möta oss. Han har något att säga. Vi vill lyssna.

Hans Erik Bylund predikar utifrån temat ”Goda nyheter enligt Lukas” om hur Jesus inte bara kommer med goda nyheter, utan Jesus är goda nyheter. Denna söndag läser vi från Lukas 5:1-11.
Hela bibelläsningsplanen för våren hittar du är.

Barnen gudstjänst välkomnar alla barn till sin gudstjänst där vi rör oss genom våren med temat ”barn i bibeln”.