Gudstjänst på söndag 22 januari

Välkommen att fira gudstjänst på söndag!

Vi vill det här året börja med låta våra gudstjänster handla om vår vision och våra fokusområden.
Församlingens vision är: ”Vi vill se människor komma till tro och att vi tillsammans växer i vår tro”. Innebörden är densamma som i det uppdrag Jesus gav sina lärjungar: ”Gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” (Matteus 28:19-20). Botkyrka Pingstförsamling finns till för att fler personer ska få lära känna Jesus och för att vi som tror ska växa i vår tro och bli mer lika Jesus!
För att vi ännu mer ska bli en församling där människor kommer till tro och växer i sin tro har vi identifierat ett antal områden som vi vill fokusera och prioritera. Det är sju områden som alla börjar på bokstaven G.
Gud – Grannen – Gudstjänst – Generationer – Gåvoupptäckande – Gemenskapsgrupp – Globalt engagemang.

På söndag kommer Johan Brännberg, ass. pastor, att predika om Gud. Det är där allt böjar och vad allt kretsar runt och handlar om. Gud själv.

Barnen gudstjänst välkomnar alla barn, 0-12år.

Gudstjänsten avslutas med att vi fikar och delar livet tillsammans. Varmt välkommen på söndag – hoppas vi ses!