Gudstjänst på söndag 13 maj

Välkommen att fria gudstjänst på söndag!

Under maj månad kommer vi att ha en tre söndagar om Anden. Den 20e maj är det pingstdagen då vi minns hur Gud gjorde något nytt – det Han själv hade lovat att göra – att Han ger ut av Sig själv och gör Sig tillgängligt på ett sätt som hänt tidigare.

Den här söndagen kommer Sofia Myrén att predika med rubriken ”Vem är den helig Ande?”

Barnens Gudstjänst trummar på och välkomnar alla kids till sin gudstjänst.

Så välkomna på söndag 11:00