Gudstjänst på söndag 1 oktober

Välkommen att fira gudstjänst på söndag!

Vi har i höst ett tema för våra gudstjänster som vi kallat ”lär dem…” Jesus säger till sina lärjungar i missionsbefallningen i slutet av Matteus evangeliet att lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.

Vilka var då Jesu bud? Vad sa han som lärjungarna skulle lära vidare? Mycket av det Jesus gjorde och lärde (inte allt) finns sammanfattat i det som kallas bergspredikan i Matteus evangeliets 5 – 7 kapitel. Där pratar Jesus bland annat om vad gör jag när jag blir arg? Vad gör jag när jag har något outrett mellan mig och någon annan? Hur gör jag för att förlåta och nå fram till någon slags försoning?

Det ska Hans Erik Bylund predika om på söndag när han pratar om ”vrede, konflikt och försoning”.

Vi firar nattvard och räknar med att Jesus vill möta oss.

Barnens gudstjänst välkomnar alla barn till Café Berget – på stadig grund! Så häng på du som är mellan 0-12år.