GUDSTJÄNST PÅ SÖNDAG 1 MARS 2020

Vi har under våren talat ”Om Gud” där vi försökt måla bilden av vem Gud är. Gud fadern, Gud Sonen och nu på söndag är det en ny månad där vi under mars kommer vi att tala om den helige Anden!

Vi har också besök av Emily S Mayiani och Florence Kashaa. Båda dessa är nationella ledare på olika sätt i den rörelse som vi samarbetat med under många år.

Vi firar nattvard och barnen välkomnas till Barnens gudstjänst.

Så välkomna på en spännande förmiddag på söndag!