Gudstjänst på onsdag 6 september

Välkommen att fira gudstjänst mitt i veckan

På onsdag vill vi lovsjunga och tillbe Jesus. Vi tror att Han förtjänar det och vi behöver det. Vi tror att det händer något med oss när vi lovsjunger Gud – vi får lyfta blicken mot något större, saker hamnar i rätt förhållande till varandra. Vi påminns om att hur våra liv än ser ut så finns det Någon större.

Vi tror också att något händer i det vi kanske inte på en gång ser – att be och lyfta upp namnet Jesus påverkar mer än vi ser och förstår. Så vi vill göra det.

Så kom och var med och tillbe namnet Jesus och lyft Honom högt över Botkyrka och Salem.

Onsdag 6/9 kl. 19:00