Genomförda aktiviteter (Page 2)

Barnkör

Välkommen att sjunga i kör! För dig som går i årskurs 1-6. Varje tisdag övar barnkören kl. 17:30 Undrar du något om barnkören? Kontakt Jonathan Lund