Genomförda aktiviteter (Page 11)

Församlingsforum

Efter gudstjänsten den 19 februari kommer vi att ha församlingsforum – församlingens möte för medlemmar. Viktig samling där du får information och kan vara med och påverka.