Genomförda aktiviteter (Page 10)

Församlingsforum

Efter gudstjänsten den 19 februari kommer vi att ha församlingsforum – församlingens möte för medlemmar. Viktig samling där du får information och kan vara med och påverka.

Caféträff

För alla daglediga. Fika och gemenskap. Varannan onsdag kl. 13:00 (observera nya tiden) 1 februari Med flaggan i bagaget. Smått och stort från åren i Afrika. Gunilla och Lennart Hjelmåker. 15 februari LP-gruppen sjunger och vittnar om förvandlingen som skett med deras liv. 1 mars Reseskildring om Kharmarong-folket i Nepal. Bildvisning. Elisabeth Hammarberg. 15 mars…