FRAMTIDENS KYRKA

Dela detta via

Här kan du läsa och hålla dig uppdaterad runt vad som händer med det vi kallar framtidens kyrka. Vi drömmer om att göra plats för ännu fler och ännu mer – därför behöver vi bygga om och bygga ut våra lokaler.

Bakgrund:

Botkyrka pingstförsamling har beslutat att renovera sin kyrka och bygga ut den. Projektet kallas ”Framtidens kyrka” och kan beskrivas i tre delar:

1. Kyrkan byggs ut, så att det skapas en ny samlings- och cafévåning öster om nuvarande kyrka.
2. Den nuvarande kyrkolokalen förändras delvis, bland annat byggs en ny läktare.
3. Lokalerna har använts i nästan 40 år och de utrymmen som inte berörs av ombyggnaden behöver renoveras.

Det här händer nu:
(Januari 2020)

Frågor och svar om nya kyrkan

När börjar bygget?
En detaljerad tidplan kommer att presenteras inom kort. Det första som sker är att byggfirman i vecka 7 tar över de lokaler som vi ofta kallar ”barnvakten”, längst ned i kyrkan. De blir deras arbetslokaler, omklädningsrum med mera.

Vad är det som ska göras?
Projektet har två delar: 1) En tillbyggnad öster om nuvarande kyrkan. 2) En renovering av de nuvarande lokalerna, som också betyder en del ombyggnad. Till exempel kommer väggar att byggas eller rivas i vissa rum. Dessutom förändras läktaren och trappan upp till den, samt foajén.

När blir det klart?
Invigningen sker enligt planen efter sommaren 2021.

Hur mycket kostar det?
Budgeten för tillbyggnaden är på 25 miljoner kronor.

Hur finansieras det?
Fram till och med 2019 hade vi samlat in sex miljoner i gåvor, bland annat genom månatliga överföringar från medlemmar. Vi räknar med att de gåvorna fortsätter i samma takt och ger ytterligare 2,5 miljoner, fram till inflyttningen 2021. Utöver det hoppas vi på extra gåvor på 1,5 miljoner.

Om medlemmar dessutom är beredda att låna ut sammanlagt fem miljoner kronor till församlingen får vi lägre ränte- och amorteringskostnader och behöver kanske bara låna tio miljoner i bank.

Hur kan jag ge gåvor till bygget?
Du kan sätta in pengar på konto i Swedbank 8327-9 , 994 554 160-6 eller bankgiro 116-2155.

Har du en större summa pengar på något konto som ger låg eller dålig ränta kan du med fördel flytta över de pengarna till ett räntefritt lån i församlingen. Du kommer att när som helst kunna ta ut dina pengar. Kontakta i så fall Claes Waern, claes@waern.nu.

Kommer vi att behöva flytta ut ur kyrkan under byggtiden?
Ja, i alla fall med vissa verksamheter och vissa perioder. I höst måste vi utrymma läktaren, vilket inkräktar på en del av kyrksalen. Om drygt ett år utrymmer kyrksalen att utrymmas under 2-3 månader.

Var kommer gudstjänsterna att vara under den tiden?
Det är inte klart, men det kommer troligen att bestämmas under våren.

Vad är det som blir nytt?
Den nybyggda delen blir öster om nuvarande kyrka – om du sitter inne i kyrkan och ser rakt fram blir det utanför väggen till höger. I den delen blir det församlingsvåning/kafédel. Den delen kan kopplas ihop med kyrksalen om det behövs många sittplatser.
I den nybyggda delen, under kafédelen, blir ett ”aktivitetsrum”, som till en början inte kommer att bli inrett. Det beror bland annat på att det inte är helt bestämt hur utrymmet ska användas.
Övriga lokaler i den nuvarande kyrkan renoveras och byggs delvis om. Nuvarande församlingsvåning görs till exempel om så att den passar till Barnens gudstjänst och andra barnaktiviteter.

Läktaren byggs ut så det blir en ny läktare i vinkel från den nuvarande. Trappan till läktaren flyttas och entrén görs om. Detta är de stora skillnaderna.
(Det finns skisser i kyrkans entré som beskriver förändringarna, även om en del detaljer kan ha ändrats under planeringsarbetet.)

Vilka nya utrymmen blir det?
Framför allt den nya församlingsvåningen i utbyggnaden öster om nuvarande kyrka. En våning under den delen finns en ”aktivitetshall” som till en början inte kommer att inredas.
Nybygget frigör dessutom andra lokaler i nuvarande kyrkolokal.

Finns det några utrymmen som tas bort?
Egentligen inte. Men vissa rum får andra funktioner. De anställda kommer till exempel att sitta på det våningsplan som är närmast entrén, vilket också gör att de kan hjälpa besökande lättare.

Kan jag hjälpa till praktiskt?
Ja! Det finns behov av volontärer som till exempel kan hantverksjobb som elektriker, målare, snickare. Det finns också grovarbete att göra, som rivning och bortforsling.
Kontakta Ronald Öjebrandt, e-post:  ronald.ojebrandt@comhem.se

(November 2019)

Om- och tillbyggnad.
Projektgruppen Framtidens kyrka fortsätter arbetet med att ta in anbud från entreprenörer för nybyggnadsdelen. Förfrågningsunderlag (det är det dokument som i detalj beskriver vad det är som ska göras) gick ut i oktober. Vi hoppas kunna ta beslut under november-december.

Tomten där tillbyggnaden ska ske har delvis röjts, som förberedelse för provborrningar och markarbete. Anbud begärs nu in från markentreprenörer. Markarbetet påbörjas efter årsskiftet, tidpunkten delvis beroende av vädret.

Renovering av befintliga lokaler.
Roland Öjebrandt leder en grupp för ombyggnad av de befintliga lokalerna. Toaletterna på övre plan är prioriterade och kan påbörjas i början av 2020.
Ny hiss installeras veckorna 7-9.

Hur ska de olika lokalerna användas efter ombyggnaden?
De olika önskemålen om hur lokalerna (både i tillbyggnaden och i den renoverade delen) ska användas har varit utrymme för flera samtal med de berörda verksamhetsråden. Beslut tas inom kort av församlingsledningen, före årsskiftet.

Inredningen samordnas.
Färger och andra inredningsdetaljer ska stämma mellan de nybyggda och ombyggda delarna, och även de renoverade lokalerna. Inredningsarkitekten har tagit fram ett förslag som församlingens inredningsgrupp utgår från, som underlag till beslut. Beslutet tas av styrelsen före årsskiftet.

(Oktober 2019)


Hur ska de olika lokalerna användas efter ombyggnaden?
Kring detta har Fredrik Olofsson gjort en behovsinventering genom att samtala med de olika verksamhetsråd som finns i församlingen. Arkitekt Ulf Gillberg har gjort en skiss för personalutrymmena. Helena Hammarberg Waern och Sofia Myrén har gjort motsvarande förslag för barn- och ungdomsverksamheten. Allt detta ska sammanställas av Fredrik tillsammans med Rikard Sjöström.

Beslut tas av äldste (församlingsledningen) före årsskiftet.

Inredningen samordnas.
Färger och andra inredningsdetaljer ska stämma mellan de nybyggda och ombyggda delarna, och även de renoverade lokalerna.
Vi har en inredningsgrupp som Jonathan Lund leder. Utifrån inredningsarkitektens förslag tar gruppen fram ett underlag till beslut.

Beslut tas av styrelsen före årsskiftet.

Roland Öjebrandt leder en grupp som gör en enklare projektering av lokalerna utifrån ovanstående beslut.

Renovering av befintliga lokaler.
Roland Öjebrandt leder också en byggrupp för ombyggnad av befintliga lokaler. Toaletterna på övre plan är prioriterade och kan påbörjas tidigast i början av nästa år.

Om- och tillbyggnad.
Projektgruppen Framtidens kyrka fortsätter arbetet med att få in anbud från fler entreprenörer och föra dialog med dem. Förfrågningsunderlag (det är det dokument som i detalj beskriver vad det är som ska göras) går ut i oktober och förhoppningsvis får vi in anbud i november.