FRAMTIDENS KYRKA

Dela detta via

Här kan du läsa och hålla dig uppdaterad runt vad som händer med det vi kallar framtidens kyrka. Vi drömmer om att göra plats för ännu fler och ännu mer – därför behöver vi bygga om och bygga ut våra lokaler.

Bakgrund:

Botkyrka pingstförsamling har beslutat att renovera sin kyrka och bygga ut den. Projektet kallas ”Framtidens kyrka” och kan beskrivas i tre delar:

1. Kyrkan byggs ut, så att det skapas en ny samlings- och cafévåning öster om nuvarande kyrka.
2. Den nuvarande kyrkolokalen förändras delvis, bland annat byggs en ny läktare.
3. Lokalerna har använts i nästan 40 år och de utrymmen som inte berörs av ombyggnaden behöver renoveras.

Det här händer nu:

(aktuellt 1 oktober 2019)
Hur ska de olika lokalerna användas efter ombyggnaden?
Kring detta har Fredrik Olofsson gjort en behovsinventering genom att samtala med de olika verksamhetsråd som finns i församlingen. Arkitekt Ulf Gillberg har gjort en skiss för personalutrymmena. Helena Hammarberg Waern och Sofia Myrén har gjort motsvarande förslag för barn- och ungdomsverksamheten. Allt detta ska sammanställas av Fredrik tillsammans med Rikard Sjöström.

Beslut tas av äldste (församlingsledningen) före årsskiftet.

Inredningen samordnas.
Färger och andra inredningsdetaljer ska stämma mellan de nybyggda och ombyggda delarna, och även de renoverade lokalerna.
Vi har en inredningsgrupp som Jonathan Lund leder. Utifrån inredningsarkitektens förslag tar gruppen fram ett underlag till beslut.

Beslut tas av styrelsen före årsskiftet.

Roland Öjebrandt leder en grupp som gör en enklare projektering av lokalerna utifrån ovanstående beslut.

Renovering av befintliga lokaler.
Roland Öjebrandt leder också en byggrupp för ombyggnad av befintliga lokaler. Toaletterna på övre plan är prioriterade och kan påbörjas tidigast i början av nästa år.

Om- och tillbyggnad.
Projektgruppen Framtidens kyrka fortsätter arbetet med att få in anbud från fler entreprenörer och föra dialog med dem. Förfrågningsunderlag (det är det dokument som i detalj beskriver vad det är som ska göras) går ut i oktober och förhoppningsvis får vi in anbud i november.