Församlingens inriktning

 

I samband med församlingslägret presenterades församlingens inriktning för de närmaste åren.
Här följer en sammanfattning.

Efter bön och samtal i äldstegruppen under våren har vi landat i följande formulering: ”Vi vill se människor komma till tro och att vi tillsammans växer i vår tro”.

Församlingen finns till för att människor ska komma till tro och växa i tron (Matteus 28:18-20). Detta är inget nytt, men samtidigt tror vi att det är väldigt viktigt att vi uttalar det, sluter upp bakom det och låter det prägla allt som vi håller på med. Frågan vi hela tiden ska ställa oss, vad vi än gör, är: leder detta till att människor kommer till tro eller växer i tron?

Vi drömmer om en församling där människor i ännu större utsträckning än idag kommer till tro och växer i sin tro. Vi i äldstegruppen tror att det finns ett antal områden som vi behöver fokusera på för att detta ska bli verklighet. Genom undervisning och på andra sätt kommer vi den närmaste tiden att lyfta fram dessa områden, som alla börjar på bokstaven G.

Gud – Vi vill vara en gudscentrerad församling där vi har vår glädje i Gud.

Grannen – Församlingen finns inte till för sin egen skull, utan för andras. Vår uppgift är att visa våra medmänniskor (grannen) Guds kärlek i ord och handling

Gudstjänst – Gudstjänsten är veckans höjdpunkt där vi möts i alla åldrar och från olika bakgrunder för att lovsjunga Gud och lyssna till hans ord. Vi vill ha levande gudstjänster dit det är naturligt och självklart för alla medlemmar att gå och även ta med sina vänner.

Generationer – Vi drömmer om en församling för alla generationer!

Gåvoupptäckande – Gud ger oss gåvor/förmågor så att vi tillsammans kan vara med och bygga upp varandra och församlingen (1 Kor 12, 1 Petr 4:10). Hur tar vi vara på och ger utrymme för dessa gåvor?

Gemenskapsgrupper – Gemenskapsgrupperna är en nyckel till församlingens utveckling. Där får nya människor komma in i en gemenskap. Där blir församlingslivet konkret, genom att vi delar livet med varandra. Där kan vi träna oss i att använda andliga gåvor. Där kan vi växa i tro.

Vi i äldstegruppen är väldigt glada för den positiva respons vi fick på församlingslägret! Jag hoppas och tror att även du som inte var med på lägret delar samma längtan.

”Vi vill se människor komma till tro och att vi tillsammans växer i vår tro”.