Vi ägnar första delen av året åt att se vad det innebär att vara församling 2022. Vi gör det utifrån 1 Petrusbrevet 4:7-11. Nedan kan du ta del av vår bibelläsningsplan där hittar du fördjupande bibelord för varje dag.

Vi firar gudstjänst 2 gånger varje söndag.

 • Kl 10:00 Vaccinpass krävs för alla över 18 år.
 • Kl 12:00 Max 50 personer. Inget vaccinpass krävs. Du måste anmäla dig till denna gudstjänst.

Kl 12:00 visar vi även gudstjänsten på en skärm i nya cafét i kyrkan. Här kan ytterligare 50 personer delta.

ANMÄL DIG TILL GUDSTJÄNST HÄR!


Bibelläsningsplan

Nu är slutet nära

 • 10/1 Luk 21:25-33
 • 11/1 2 Petr 3:8-13
 • 12/1 Matt 24:3-14
 • 13/1 Matt 24:29-31
 • 14/1 Jes 25:7-9
 • 15/1 Upp 21:9-14, 22-27
 • 16/1 Upp 22:1-5

Var då samlade och nyktra så att ni kan be

 • 17/1 Luk 11:1-13
 • 18/1 Luk 18:1-8
 • 19/1 Ef 6:10-20
 • 20/1 Ps 142
 • 21/1 Dan 6:10-11
 • 22/1 2 Krön 7:11-16
 • 23/1 Matt 6:5-15

Framför allt – älska varandra hängivet

 • 24/1 Joh 15:11-17
 • 25/1 1 Joh 3:11-18
 • 26/1 1 Joh 4:7-12
 • 27/1 Apg 4:32-37
 • 28/1 Ps 133
 • 29/1 Kol 3:12-17
 • 30/1 Joh 13:31-35

Var gästfria mot varandra

 • 31/1 Hebr 13:1-3
 • 1/2 1 Mos 18:1-15
 • 2/2 Apg 2:41-47
 • 3/2 2 Kung 4:8-17
 • 4/2 Job 31:29-32
 • 5/2 Rom 16:1-5
 • 6/2 Rom 12:9-13

Tjäna varandra

 • 7/2 Matt 20:20-28
 • 8/2 1 Thess 5:12-22
 • 9/2 Fil 2:1-11
 • 10/2 Gal 5:13-15
 • 11/2 Hebr 6:9-12
 • 12/2 1 Kor 16:13-18
 • 13/2 Joh 13:4-17

Var och en med den nådegåva han har fått

 • 14/2 Ef 4:7-16
 • 15/2 2 Mos 35:30-35
 • 16/2 1 Kor 14:26
 • 17/2 Rom 12:3-8
 • 18/2 2 Tim 1:3-7
 • 19/2 1 Kor 14:1-12
 • 20/21 kor 12:1-7

Tala ord från Gud

 • 21/2 Hebr 4:12-13
 • 22/2 Jes 55:6-11
 • 23/2 Jer 1:4-10
 • 24/2 Jes 40:6-8 
 • 25/2 1 Thess 2:1-13
 • 26/2 2 kor 2:14-17
 • 27/2 Mark 4:13-20

Tjäna med den styrka Gud ger

 • 28/2 Jes 40:28-31
 • 1/3 Ps 28:6-9
 • 2/3 Ef 1:15-23
 • 3/3 Hebr 13:18-21
 • 4/3 Luk 24:44-49
 • 5/3 Ef 3:14-21
 • 6/3 Rom 15:14-19

Låt Gud förhärligas i allt detta!

 • 7/3 2 Thess 1:11-12
 • 8/3 Jes 61:1-3
 • 9/3 Jes 42:6-12 
 • 10/3 Rom 11:33-36
 • 11/3 Joh 7:14-18
 • 12/3 Apg 3:11-16
 • 13/3 Ps 115:1-3

Hans är härligheten och makten i evigheters evighet

 • 14/3 Rom 16:25-27
 • 15/3 1 Tim 1:16-17?
 • 16/3 Upp 5:9-14
 • 17/3 Ps 145
 • 18/3  Ps 150 
 • 19/3 Ps 96
 • 20/3 Jud v 24-25