Senior

Vi vill vara en hela livets kyrka där alla är välkomna att vara med och dela gemenskapen tillsammans med oss, än hur ung eller hur gammal du är.

Caféträff

Caféträffar onsdagar kl 13.00 ojämna veckor i Pingstkyrkans församlingsvåning Vi dricker kaffe med fikabröd och får lyssna till intressanta gäster. 12 september ”Drömmen som blev verklighet i Loki” Birgitta och Kea Arnlund 26 september ”Lanthandlarens pojke som blev missionär” Lars-Erik Jansson 10 oktober ”Med Guds nåd och mycket envishet – att komma tillbaka efter tre…