Den stora berättelsen – bibelläsningsplan

Den stora berättelsen

Välkommen till vårens gudstjänstserie ”Den stora berättelsen”. Det finns många berättelser, och så finns det Den stora berättelsen, Guds berättelse. Vi kommer att under elva söndagar försöka måla den stora bilden av tillvaron så som Bibeln beskriver den. Den vackra, storslagna berättelsen om en allsmäktig Gud som i sin godhet skapar världen, och som älskar sin skapelse så till den grad att han blir en del av den och ger sitt liv för den. Vi kommer att visa hur Gud steg för steg för hela världen mot målet – alltings upprättelse.

Även om vi målar den stora bilden kommer vi att försöka vara personliga. Vi är alla inbjudna att kliva in i och bli en del av Guds stora berättelse. Vi är skapade för något större än vårt eget liv. Som författaren och bibelläraren Olof Edsinger uttrycker det:
”Som människor är vi skapade för en stor berättelse, där våra liv hela tiden pekar bortom oss själva. Vi är skapade för att förhärliga vår Skapare. När vi i stället sätter oss själva, vår karriär, vår bekvämlighet i centrum, degraderas vi därmed till något mindre än vi är. Vi offrar den stora berättelsen för den lilla”.

Guds berättelse är inte färdig utan pågår och fortsätter där du och jag bjuds in att vara med.
Så välkommen med på en spännande resa genom Den stora berättelsen!