Dag om psykisk ohälsa lördag 20 februari

Under hösten hade vi en dag om psykisk ohälsa som var mycket uppskattad. I slutet av februari planerar vi för del två!

Välkomna lördagen den 20 februari 20/2 kl 10-13 till den andra delen av konferensen om psykisk ohälsa. (Tillfällena är fristående från varandra – så du kan vara med denna dagen även om du missade första tillfället)

Denna gång har vi besök av Josefin Lennartsson (pionjärpastor, föreläsare, författare och verksamhetsutvecklare på Bilda) och Christine Viklund (verksamhetsansvarig på Pingst Omsorg). 
Josefin talar utifrån egna och andras erfarenheter av psykisk ohälsa, såsom utbrändhet, PTSD, etc. Christine talar också utifrån sina och andras erfarenheter av bl.a. anorexi och själens processer.
Båda två vill förmedla hopp utifrån sin kristna tro, men också ge oss som lyssnar praktiska redskap i vardagen.

Närmare inpå, kommer det framgå hur dagen kommer att utformas, beroende på riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Anmälan till dagen hittar du på bildas hemsida.