Bönevecka v.10

Jesus säger vid flera tillfällen så här till sina lärjungar:

Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. (Joh 14.12-14)

Vi samlas och ber för att vi tror att det händer något när vi ber!

Så välkommen måndag – söndag kl. 19.00 (bibelstudium torsdag)
Tis-tors kl. 12:00