Bibelstudier på torsdagar

Välkommen på bibelstudier!

Vi drömmer om att få se människor komma till tro och vi tillsammans växer i vår tro. Det vill vi ska genomsyra allt vi är, gör, tänker, planerar – allt. Det kristna livet är inget som vi blir färdiga med utan det är en resa och en process där vi hela tiden kan upptäcka, se, läsa, förstå och uppleva mer. Där vi får växa i kunskapen om Gud.

Vi tror att när vi läser bibeln så har den något att säga oss. Om Gud, om livet, om oss själva och om andra. För när vi läser bibeln, då förstår vi ännu mer om vem Gud är! Därför vill vi inbjuda till bibelstudier i vår!

På torsdag startar vi vårt andra tema för våra bibelstudier. Mats Selander att ha 4 torsdagar om ”själavård”. Vi lever i en brusten och trasig värld. Du behöver inte gå längre än till dig själv för att märka den. Vi tror att här har Gud själv något att säga oss! Hur kan vi vårda våra själar och hjälpa andra i den processen? Det ska Mats prata om med underrubriken: ”Varför Jesus är så jobbig – utmaning och befrielse i biblisk själavård”

Välkommen torsdagar, kl. 19:00 (Inget bibelstudie skärtorsdag 13/4)