Bibelläsningsplan

Vi inleder 2017 med ett antal söndagar där vi beskriver vilken slags församling Botkyrka Pingstförsamling är och vill vara. Vi är så glada över att det ständigt kommer nya människor till oss! De senaste fyra åren har vi välkomnat mer än 160 nya medlemmar! Eftersom församlingen förändras hela tiden behöver vi påminna om vår vision och vad vi valt att fokusera på.

Församlingens vision är: ”Vi vill se människor komma till tro och att vi tillsammans växer i vår tro”. Innebörden är densamma som i det uppdrag Jesus gav sina lärjungar: ”Gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” (Matteus 28:19-20). Botkyrka Pingstförsamling finns till för att fler personer ska få lära känna Jesus och för att vi som tror ska växa i vår tro och bli mer lika Jesus!

För att vi ännu mer ska bli en församling där människor kommer till tro och växer i sin tro har vi identifierat ett antal områden som vi vill fokusera och prioritera. Det är sju områden som alla börjar på bokstaven G.
Gud – Grannen – Gudstjänst – Generationer – Gåvoupptäckande – Gemenskapsgrupp – Globalt engagemang.

Det är vad vi vill predika om i inledningen av det här året! Här bibelläsningsplanen för de kommande veckorna:

GUD

16/1                    Jes 40:12-31
17/1                    Apg 17:24-29
18/1                    2 Mos 3:1-15
19/1                    1 Joh 4:7-16
20/1                    Upp 4
21/1                    Ps 139
22/1                    Ps 96

GRANNEN

23/1                    Luk 10:25-37
24/1                    Matt 5:38-48
25/1                    Ords 19:17, 21:13, 28:27
26/1                    Jes 58:1-12
27/1                    Kol 4:2-6
28/1                    Rom 12:14-21
29/1                    2 kor 5:11-21

GUDSTJÄNST

30/1                    Ps 100
31/1                    Ps 84
1/2                      Apg 2:41-47
2/2                      Apg 4:23-31
3/2                      Rom 12:1-8
4/2                      1 Petr 2:4-10
5/2                      Hebr 10:19-25

GENERATIONER

6/2                      5 Mos 6:1-9
7/2                      2 Tim 1:1-5
8/2                      2 Kung 2:1-15
9/2                      Apg 2:14-21
10/2                    Ps 92:13-16
11/2                    1 Tim 4:6-5:2
12/2                    1 Joh 2:12-17

GÅVOUPPTÄCKANDE

13/2                    1 Kor 12:1-11
14/2                    1 Kor 12:12-31
15/2                    1 Kor 14:1-14
16/2                    2 Mos 31:1-6
17/2                    Ef 4:1-16
18/2                    2 Tim 1:6-14
19/2                    1 Petr 4:7-11

GEMENSKAPSGRUPP

20/2                    Apg 2:41-47
21/2                    1 Kor 14:26-33
22/2                    Ef 3:14-21
23/2                    Kol 3:12-17
24/2                    Rom 15:1-14
25/2                    Gal 6:1-10
26/2                    Ords 27:17

GLOBALT ENGAGEMANG

27/2                    Matt 28:16-20
28/2                    Mark 16:14-20
1/3                      1 Tim 6:17-19
2/3                      2 Kor 8:1-15
3/3                      Jes 49:1-6
4/3                      Apg 1:1-8
5/3                      Luk 4:16-19