BIBELLÄSNINGSPLAN ”VI ÄR FÖRSAMLING”

Vi är församling!

Välkommen till en spännande höst i Botkyrka Pingst! Gudstjänsterna under september och oktober har temat ”Vi är församling”. och vi kommer att tala om hur vi lever livet med Jesus tillsammans.

VI är församling
Församling handlar om ett ”vi”. Vår önskan är att det vi-et ska vara starkt.
I Nya testamentet kan vi läsa om hur den kristna tron spreds från stad till stad och hur nya församlingar uppstod när människor kom till tro. Ett sådant exempel finns i Apg 16.
Den första som kom till tro i Filippi var Lydia, en egenföretagare i tygbranschen. Därefter läser vi om en slavflicka som blev befriad från demoner, och sedan om en fångvaktare som blev frälst. Dessa tre blev grunden för församlingen i Filippi. Människor som förmodligen inte hade något med varandra att göra – plötsligt var de ett ”vi”. Församling
handlar inte om att en grupp likasinnade, med liknande bakgrund träffas, därför att vi befinner oss i liknande skede av livet och har samma intressen. Församling är när egenföretagaren, slavflickan och fångvaktaren blir ett ”vi”, när människor med olika bakgrund förenas i Jesus Kristus!

Vi ÄR församling
Församling är något vi är, hela tiden. Jesus sa: där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem (Matt 18:20). Det är detta som ligger bakom husförsamlingstanken, som handlar om att utvidga synen på församlingslivet, till mycket mer än det som sker i kyrkan. Drömmen om husförsamlingen innebär att församlingslivet levs i alla kommundelar, i alla bostadsområden i Botkyrka och Salem. Husförsamlingstanken handlar om att när vi möts i hemmen, i det som kallas gemenskapsgrupp, cellgrupp, bönegrupp – så ska vi tänka och se på oss själva som församling. Som Botkyrka Pingstförsamlings närvaro i mitt bostadsområde. Vi lever församlingslivet när vi möts i kyrkan och när vi möts i hemmen – och vad det handlar om ska vi tala om på gudstjänsterna nu i höst.

Vi är FÖRSAMLING
Att vi är församling betyder att vi är en grupp människor som samlas. Vi
kommer att tala om två huvudsakliga samlingar: gudstjänsten i kyrkan (kyrkförsamlingen) och husförsamlingen. Båda är lika viktiga. De är som två vingar på ett flygplan: båda behövs och båda behöver vara lika stora för att planet ska kunna flyga. Vi samlas för att leva livet med Jesus tillsammans. Vi gör samma saker i kyrkan och i hemmen, men på lite olika sätt. Gudstjänsten i kyrkan är väldigt viktig för enheten och styrkan, samlingen i hemmen gör församlingslivet konkret och förhoppningsvis synligt/tillgängligt för andra.

Välkommen med i vi-et. Att vara en del av kyrkförsamlingen och husförsamlingen!

Det är temat för hösten! Här hittar du den bibelläsningsplan vi tagit fram för de kommande veckorna.

Klicka här för att ladda hem planen.