BIBELLÄSNINGSPLAN ”LÄR DEM…”

Höstens gudstjänstserie har rubriken ”Lär dem.” Församlingens vision är ”Vi vill se människor komma till tro och att vi tillsammans växer i vår tro”. Visionen säger egentligen samma sak som Jesus sa i det vi kallar missionsbefallningen (Matt 28:18-20). Jesus säger att vi ska göra människor till lärjungar genom att döpa dem (föra människor till tro) och lära dem att hålla alla hans bud (växa i tron).

Att vara en lärjunge till Jesus är att leva som han sagt. Vad sa Jesus? Vilka är hans bud? De finns överallt i berättelserna om Jesus. Och enligt Jesus stämmer de överens med de bud som Mose förmedlade (Matt 5:17). Under hösten kommer vi att utgå från det som kallas Bergspredikan, Matteus 5-7. Det är den längsta sammanhängande undervisningen av Jesus. Där läser vi om hur en lärjunge är och vad en lärjunge gör.

Bergspredikan brukar kallas Guds rikes manifest och Guds rikes grundlag. Där beskrivs vilka värderingar som råder i Guds rike. Det är på många sätt en motkultur, ett totalt annorlunda sätt att vara och leva än i samhället i stort – det Bibeln kallar ”världen”.

Går det att leva efter Bergspredikan? Eller får den oss bara att inse hur dåliga vi är? Vi kommer under höstens gudstjänster se att syftet med undervisningen i Bergspredikan är att lyfta människor genom att visa på vägar att bryta negativa livsmönster. Och framför allt är det viktigt att komma ihåg att livet i Guds rike är ett liv i och genom den helige Ande.

”Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen” (1 Joh 5:3-4)

Välkommen till en spännande höst!

Klicka här för att ladda ner bibelläsningsplanen som en PDF.