Bibelläsningsplan ”Guds rike”

”Mitt rike hör inte till denna världen”
12/4               Matt 5:11-16
13/4               Joh 17:14-23
14/4               Joh 18:35-38
15/4               1 Petr 2:4-10
16/4               Jes 35
17/4               Matt 20:20-28
18/4               Joh 15:11-17

Sök först Guds rike och rättfärdighet
19/4               Mika 6:6-8
20/4               2 Tim 2:1-7
21/4               Matt 6:31-34
22/4               Haggaj 1
23/4               Jes 51:1-8
24/4               Amos 5:21-24
25/4               Luk 18:18-30

Guds rike och mörkrets rike
26/4               Kol 1:11-14
27/4               Ef 6:10-20
28/4               Matt 12:22-30
29/4               Mark 5:1-20
30/4               1 Petr 5:8-11
1/5                  Kol 2:13-15
2/5                 Apg 26:15-18

Guds rike är som en sådd
3/5                 Mark 4:1-20
4/5                 Ps 1
5/5                 Mark 4:26-29
6/5                 Jes 55:6-11
7/5                 1 Petr 1:22-2:3
8/5                 2 Tim 3:14-17
9/5                 Jak 1:19-27

Förkunna riket och bota sjuka
10/5               Matt 4:23-25
11/5               Apg 8:4-13
12/5               Matt 9:35-10:8
13/5               Luk 13:10-17
14/5               Joh 5:1-18
15/5               Luk 7:1-10
16/5               Luk 9:1-6

Livet i Guds rike – Andens liv
17/5               Jer 31:31-34
18/5               Gal 5:13-25
19/5               Rom 14:17
20/5               Ef 5:15-20
21/5               Rom 8:1-11
22/5               Jes 44:1-5
23/5               Apg 2:1-22

På väg mot Guds rike
24/5               Ps 34:12-23
25/5               1 Petr 4:14-19
26/5               Apg 14:19-23
27/5               Ps 73
28/5               Fil 1:27-30
29/5               Luk 6:20-26
30/5               2 Thess 1:3-5