BIBELLÄSNINGSPLAN ”GODA NYHETER”

Det är med stor glädje och förväntan som vi tar oss an vårens gudstjänstserie ”Goda Nyheter, enligt Lukas”. Många av berättelserna i Lukas återfinns i de andra evangelierna, men han har också en hel del eget material, och det är dessa texter vi ska studera under våren.

Lukas är speciell. Han är den ende av Nya Testamentets författare som inte tillhörde det judiska folket. Till skillnad från författarna till de andra evangelierna träffade han inte heller Jesus. Däremot umgicks han med de som med egna ögon sett Jesus och allt han gjorde. Han intervjuade dem noggrant och sammanställde allt i kronologisk ordning.

Det är fantastiskt att vi har fyra olika beskrivningar av Jesus, och allt han gjorde och sa. Fyra olika versioner, som kompletterar varandra och ger olika perspektiv. Lukas väljer att särskilt lyfta fram bönen, den helige Andes betydelse, människor i fattigdom och utanförskap samt kvinnorna. Och genom hela evangeliet finns en ton av glädje. De inledande kapitlen är fyllda av lovprisning, och boken avslutas med att lärjungarna, efter Jesus himmelsfärd, återvände till Jerusalem under stor glädje. Däremellan är boken fylld av berättelser om hur lärjungarna blir glada, Jesus är fylld av glädje och att himlen gläder sig över en syndare som omvänder sig.

Det är vår bön och förväntan att även vi ska drabbas av den glädjen när vi tar del av de goda nyheterna om Jesus i Lukas version,