Bibelläsningsplan – Från ord till handling

”Bli ordets görare, inte bara dess hörare” står det i Jakobs brev. Det är viktigt att läsa Bibeln och lyssna på undervisning från Bibeln.Men det är först när vi praktiserar Guds Ord som det blir livsförvandlande.  Jesus säger i Matteus 7 att den som hör hans ord och handlar efter dem är som en man som bygger sitt hus på berggrund. Det huset står stabilt, oavsett väder och vind. Den som hör men inte praktiserar är som den som bygger sitt hus på sand. När stormen kommer så rasar det. Båda lyssnade, men en handlade och det gjorde hela skillnaden.

Under våren 2016 kommer vi att särskilt fokusera på hur vi omsätter och tillämpar Bibeln. Till hjälp för detta har vi tagit fram detta häfte. Det finns en bibelläsningsplan för varje veckas tema. Vi har en önskan att varje söndagsgudstjänst ska landa i praktiska utmaningar och att vi i våra gemenskapsgrupper ska uppmuntra varandra att bli ordets görare!

Vi ser fram emot en spännande vår!
Hans Erik och Johan

 

Vecka Datum Bibelord Tema
v.6 08-feb Matt 6:5-13 Bön
09-feb Heb 4:14-16 Bön
10-feb Ps 142 Bön
11-feb Luk 18:1-8 Bön
12-feb Jak 4:1-10 Bön
13-feb Joh 14:12-14 Bön
14-feb Jer 29:11-13 Bön
v.7 15-feb Ps 1 Bibeln
16-feb Jes 40:6-8 Bibeln
17-feb Ps 19:8-15 Bibeln
18-feb Mark 4:1-20 Bibeln
19-feb 2Tim 3:14-17 Bibeln
20-feb Jes 55:8-11 Bibeln
21-feb 1Pet 1:22-2:3 Bibeln
v.8 22-feb Mark 16:15-20 Ge tron vidare
23-feb Rom 10:9-15 Ge tron vidare
24-feb Apg 1:6-8 Ge tron vidare
25-feb 2 Kor 5:11-21 Ge tron vidare
26-feb Luk 10:2-9 Ge tron vidare
27-feb 1 Kor 9:19-23 Ge tron vidare
28-feb 2 Kor 4:1-7 Ge tron vidare
v.9 29-feb Matt 28:16-20 Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
01-mar Matt 4:18-22 Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
02-mar 2Tim 2:1-2 Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
03-mar 5 Mos 6:4-9 Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
04-mar Ef 4:7-16 Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
05-mar Ef 4:17-24 Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
06-mar Fil 1:6-11 Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
v.10 07-mar Jes 56:6-7 Ett i Jesus – mångkulturell församling
08-mar Ef 2:11-16 Ett i Jesus – mångkulturell församling
09-mar Joh 17:20-23 Ett i Jesus – mångkulturell församling
10-mar Apg 10:27-35 Ett i Jesus – mångkulturell församling
11-mar Jes 42:1-9 Ett i Jesus – mångkulturell församling
12-mar Gal 3:26-29 Ett i Jesus – mångkulturell församling
13-mar Jak 2:1-9 Ett i Jesus – mångkulturell församling
v.11 14-mar Job 31:16-32 Gästfrihet
15-mar Jes 58:6-8 Gästfrihet
16-mar Heb 13:1-3 Gästfrihet
17-mar Rom 12:9-13 Gästfrihet
18-mar 1 Mos 18:1-8 Gästfrihet
19-mar Matt 25:31-41 Gästfrihet
20-mar Luk 14:12-14 Gästfrihet
v.12 21-mar Joh 12:12-19 Påsk
22-mar Joh. 18:1-14 Påsk
23-mar Joh. 18-15:27 Påsk
24-mar Joh 18:28-40 Påsk
25-mar Joh 19:1-37 Påsk
26-mar Joh 19:38-42 Påsk
27-mar Joh 20:1-23 Påsk
v.13 28-mar Joh 7:37-39 Fylld av Anden
29-mar Apg 1:7-9 Fylld av Anden
30-mar Joel 2:28-32 Fylld av Anden
31-mar Apg 2:1-12 Fylld av Anden
01-apr Ef 5:15-20 Fylld av Anden
02-apr Hes 37:1-12 Fylld av Anden
03-apr Apg 4:23-31 Fylld av Anden
v.14 04-apr 1 Kor 12:1-6 Andens gåvor del 1
05-apr 1 Kor 12:7-11 Andens gåvor del 1
06-apr 1 Kor 12:12-13 Andens gåvor del 1
07-apr 1 Kor 12:14-20 Andens gåvor del 1
08-apr 1 Kor 12:21-24 Andens gåvor del 1
09-apr 1 Kor 12:24-26 Andens gåvor del 1
10-apr 1 Kor 12:27-31 Andens gåvor del 1
v.15 11-apr 2 Mos 31:1-6 Andens gåvor del 2
12-apr 1 Kor 14:1-4 Andens gåvor del 2
13-apr 2Tim 1:6-9 Andens gåvor del 2
14-apr Kol 1:4-9 Andens gåvor del 2
15-apr 1Pet 4:9-11 Andens gåvor del 2
16-apr Ef 4:11-14 Andens gåvor del 2
17-apr 1 Krön 25:1-3 Andens gåvor del 2
v.16 18-apr Rom 12:1-3 Andens gåvor del 3
19-apr Rom 12:4-5 Andens gåvor del 3
20-apr Rom 12:6-8 Andens gåvor del 3
21-apr Rom 12:9-14 Andens gåvor del 3
22-apr Rom 12:15-17 Andens gåvor del 3
23-apr Rom 12:18-19 Andens gåvor del 3
24-apr Rom 12:20-21 Andens gåvor del 3
v.17 25-apr 5 Mos 6:5-9 Älska din nästa
26-apr Matt 22:33-39 Älska din nästa
27-apr Mark 12:28-34 Älska din nästa
28-apr Luk 10:25-28 Älska din nästa
29-apr Luk 10:28-37 Älska din nästa
30-apr Matt 5:39-48 Älska din nästa
01-maj Ords 3:27-32 Älska din nästa
v.18 02-maj Jak 1:20-25 Älska Salem/Botkyrka
03-maj Jer 29:4-7 Älska Salem/Botkyrka
04-maj Joh 17:10-14 Älska Salem/Botkyrka
05-maj Joh 17:15-23 Älska Salem/Botkyrka
06-maj Joh 3:16-18 Älska Salem/Botkyrka
07-maj Ords 11:11-14 Älska Salem/Botkyrka
08-maj 1Tim 2:3-6 Älska Salem/Botkyrka
v.19 09-maj Ef 4:1-7 Älska varandra – gemenskapen i församlingen
10-maj Kol 3:8-11 Älska varandra – gemenskapen i församlingen
11-maj Kol 3:12-16 Älska varandra – gemenskapen i församlingen
12-maj Apg 2:41-47 Älska varandra – gemenskapen i församlingen
13-maj Ps 133 Älska varandra – gemenskapen i församlingen
14-maj Heb 10:23-25 Älska varandra – gemenskapen i församlingen
15-maj Joh 13:31-35 Älska varandra – gemenskapen i församlingen