Bibelläsningsplan – Från ord till handling

”Bli ordets görare, inte bara dess hörare” står det i Jakobs brev. Det är viktigt att läsa Bibeln och lyssna på undervisning från Bibeln.Men det är först när vi praktiserar Guds Ord som det blir livsförvandlande.  Jesus säger i Matteus 7 att den som hör hans ord och handlar efter dem är som en man som bygger sitt hus på berggrund. Det huset står stabilt, oavsett väder och vind. Den som hör men inte praktiserar är som den som bygger sitt hus på sand. När stormen kommer så rasar det. Båda lyssnade, men en handlade och det gjorde hela skillnaden.

Under våren 2016 kommer vi att särskilt fokusera på hur vi omsätter och tillämpar Bibeln. Till hjälp för detta har vi tagit fram detta häfte. Det finns en bibelläsningsplan för varje veckas tema. Vi har en önskan att varje söndagsgudstjänst ska landa i praktiska utmaningar och att vi i våra gemenskapsgrupper ska uppmuntra varandra att bli ordets görare!

Vi ser fram emot en spännande vår!
Hans Erik och Johan

 

VeckaDatumBibelordTema
v.608-febMatt 6:5-13Bön
09-febHeb 4:14-16Bön
10-febPs 142Bön
11-febLuk 18:1-8Bön
12-febJak 4:1-10Bön
13-febJoh 14:12-14Bön
14-febJer 29:11-13Bön
v.715-febPs 1Bibeln
16-febJes 40:6-8Bibeln
17-febPs 19:8-15Bibeln
18-febMark 4:1-20Bibeln
19-feb2Tim 3:14-17Bibeln
20-febJes 55:8-11Bibeln
21-feb1Pet 1:22-2:3Bibeln
v.822-febMark 16:15-20Ge tron vidare
23-febRom 10:9-15Ge tron vidare
24-febApg 1:6-8Ge tron vidare
25-feb2 Kor 5:11-21Ge tron vidare
26-febLuk 10:2-9Ge tron vidare
27-feb1 Kor 9:19-23Ge tron vidare
28-feb2 Kor 4:1-7Ge tron vidare
v.929-febMatt 28:16-20Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
01-marMatt 4:18-22Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
02-mar2Tim 2:1-2Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
03-mar5 Mos 6:4-9Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
04-marEf 4:7-16Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
05-marEf 4:17-24Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
06-marFil 1:6-11Lärjungaskap – Att vara och göra lärjungar
v.1007-marJes 56:6-7Ett i Jesus – mångkulturell församling
08-marEf 2:11-16Ett i Jesus – mångkulturell församling
09-marJoh 17:20-23Ett i Jesus – mångkulturell församling
10-marApg 10:27-35Ett i Jesus – mångkulturell församling
11-marJes 42:1-9Ett i Jesus – mångkulturell församling
12-marGal 3:26-29Ett i Jesus – mångkulturell församling
13-marJak 2:1-9Ett i Jesus – mångkulturell församling
v.1114-marJob 31:16-32Gästfrihet
15-marJes 58:6-8Gästfrihet
16-marHeb 13:1-3Gästfrihet
17-marRom 12:9-13Gästfrihet
18-mar1 Mos 18:1-8Gästfrihet
19-marMatt 25:31-41Gästfrihet
20-marLuk 14:12-14Gästfrihet
v.1221-marJoh 12:12-19Påsk
22-marJoh. 18:1-14Påsk
23-marJoh. 18-15:27Påsk
24-marJoh 18:28-40Påsk
25-marJoh 19:1-37Påsk
26-marJoh 19:38-42Påsk
27-marJoh 20:1-23Påsk
v.1328-marJoh 7:37-39Fylld av Anden
29-marApg 1:7-9Fylld av Anden
30-marJoel 2:28-32Fylld av Anden
31-marApg 2:1-12Fylld av Anden
01-aprEf 5:15-20Fylld av Anden
02-aprHes 37:1-12Fylld av Anden
03-aprApg 4:23-31Fylld av Anden
v.1404-apr1 Kor 12:1-6Andens gåvor del 1
05-apr1 Kor 12:7-11Andens gåvor del 1
06-apr1 Kor 12:12-13Andens gåvor del 1
07-apr1 Kor 12:14-20Andens gåvor del 1
08-apr1 Kor 12:21-24Andens gåvor del 1
09-apr1 Kor 12:24-26Andens gåvor del 1
10-apr1 Kor 12:27-31Andens gåvor del 1
v.1511-apr2 Mos 31:1-6Andens gåvor del 2
12-apr1 Kor 14:1-4Andens gåvor del 2
13-apr2Tim 1:6-9Andens gåvor del 2
14-aprKol 1:4-9Andens gåvor del 2
15-apr1Pet 4:9-11Andens gåvor del 2
16-aprEf 4:11-14Andens gåvor del 2
17-apr1 Krön 25:1-3Andens gåvor del 2
v.1618-aprRom 12:1-3Andens gåvor del 3
19-aprRom 12:4-5Andens gåvor del 3
20-aprRom 12:6-8Andens gåvor del 3
21-aprRom 12:9-14Andens gåvor del 3
22-aprRom 12:15-17Andens gåvor del 3
23-aprRom 12:18-19Andens gåvor del 3
24-aprRom 12:20-21Andens gåvor del 3
v.1725-apr5 Mos 6:5-9Älska din nästa
26-aprMatt 22:33-39Älska din nästa
27-aprMark 12:28-34Älska din nästa
28-aprLuk 10:25-28Älska din nästa
29-aprLuk 10:28-37Älska din nästa
30-aprMatt 5:39-48Älska din nästa
01-majOrds 3:27-32Älska din nästa
v.1802-majJak 1:20-25Älska Salem/Botkyrka
03-majJer 29:4-7Älska Salem/Botkyrka
04-majJoh 17:10-14Älska Salem/Botkyrka
05-majJoh 17:15-23Älska Salem/Botkyrka
06-majJoh 3:16-18Älska Salem/Botkyrka
07-majOrds 11:11-14Älska Salem/Botkyrka
08-maj1Tim 2:3-6Älska Salem/Botkyrka
v.1909-majEf 4:1-7Älska varandra – gemenskapen i församlingen
10-majKol 3:8-11Älska varandra – gemenskapen i församlingen
11-majKol 3:12-16Älska varandra – gemenskapen i församlingen
12-majApg 2:41-47Älska varandra – gemenskapen i församlingen
13-majPs 133Älska varandra – gemenskapen i församlingen
14-majHeb 10:23-25Älska varandra – gemenskapen i församlingen
15-majJoh 13:31-35Älska varandra – gemenskapen i församlingen
Dela detta via