Bibelläsningsplan – ”fortsättning följer”

Bibelläsningsplan – fortsättningen följer

Fortsättning följer … är namnet på den gudstjänstserie som börjar den 12 mars och fortsätter fram till sommaren. Det blir en fortsättning på det vi talade om under hösten, när vi utifrån berättelserna i evangelierna såg på Jesus. Bibeln uppmanar oss att se på Jesus, eftersom det skapar tro och får vår tro att växa (Hebr 12:2). Att läsa om det Jesus gjorde och sa är fascinerande. Men när Jesus återvände till himlen överlämnade han stafettpinnen till sina
lärjungar med orden ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er” (Joh 20:21). Fortsättning följer!

Den bok i bibeln som beskriver hur detta gick till är Apostlagärningarna, och därför kommer vi att utgå från den i våra gudstjänster. Det finns också en bibelläsningsplan, så att vi tillsammans och i samma takt kan gå igenom Apostlagärningarna under våren. Boken har ett långt namn på svenska, men desto kortare på engelska: Acts. Det engelska ordet fångar känslan och tonen i boken, det är handling och ”action”. Lukas, författaren till Apostlagärningarna, inleder med orden”I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde”. Någon har sagt att han kunde ha fortsatt ”och denna bok handlar om vad hans lärjungar gjorde och lärde”. Apostlagärningarna visar hur lärjungarna tog vidare det som de sett och lärt av Jesus. Och inspirerar och utmanar oss att fortsätta det som Jesus påbörjade för 2 000 år sedan: Utbredandet av Guds rike! Fortsättning följer!

I gemenskapsgrupperna kan ni utifrån söndagens predikan samtala om: Vad fastnade du för och vad bär du med dig? Vad säger berättelsen till dig som
lärjunge i dag? Vad i predikan hjälper dig att fortsätta uppdraget att peka på Jesus?

Klickar du här så hittar du en mer utskriftsvänlig bibelläsningsplan.

 

Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14
13-mar mån Apg 1:1-11 20-mar mån Apg 4:1-12 27-mar mån Apg 6:1-7 03-apr mån Apg 8:14-25
14-mar tis Apg 1:12-26 21-mar tis Apg 4:13-22 28-mar tis Apg 6:8-15 04-apr tis Apg 8:26-40
15-mar ons Apg 2:1-13 22-mar ons Apg 4:23-31 29-mar ons Apg 7:1-16 05-apr ons Apg 9:1-9
16-mar tor Apg 2:14-36 23-mar tor Apg 4:32-37 30-mar tor Apg 7:17-34 06-apr tor Apg 9:10-22
17-mar fre Apg 2:36-47 24-mar fre Apg 5:1-11 31-mar fre Apg 7:35-53 07-apr fre Apg 9:23-30
18-mar lör Apg 3:1-10 25-mar lör Apg 5:17-26 01-apr lör Apg 7:54-8:1 08-apr lör Apg 9:31-43
19-mar sön Apg 3:11-26 26-mar sön Apg 5:27-42 02-apr sön Apg 8:2-13 09-apr sön Apg 10:1-16
Vecka 15 Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18
10-apr mån Apg 10:17-33 17-apr mån Apg 13:13-25 24-apr mån Apg 15:36-16:10 01-maj mån Apg 18:12-23
11-apr tis Apg 10:34-48 18-apr tis Apg 13:26-44 25-apr tis Apg 16:11-24 02-maj tis Apg 18:24-28
12-apr ons Apg 11:1-18 19-apr ons Apg 13:44-52 26-apr ons Apg 16:25-40 03-maj ons Apg 19:1-20
13-apr tor Apg 11:19-30 20-apr tor Apg 14:1-18 27-apr tor Apg 17:1-15 04-maj tor Apg 19:21-40
14-apr fre Apg 12:1-17 21-apr fre Apg 14:19-28 28-apr fre Apg 17:16-21 05-maj fre Apg 20:1-12
15-apr lör Apg 12:18-25 22-apr lör Apg 15:1-21 29-apr lör Apg 17:22-34 06-maj lör Apg 20:13-24
16-apr sön Apg 13:1-12 23-apr sön Apg 15:22-35 30-apr sön Apg 18:1-11 07-maj sön Apg 20:25-38
Vecka 19 Vecka 20 Vecka 21
08-maj mån Apg 21:1-16 15-maj mån Apg 23:23-35 22-maj mån Apg 26:9-23
09-maj tis Apg 21:17-26 16-maj tis Apg 24:1-9 23-maj tis Apg 26:24-32
10-maj ons Apg 21:27-36 17-maj ons Apg 24:10-21 24-maj ons Apg 27:1-13
11-maj tor Apg 21:37-22:21 18-maj tor Apg 24:22-27 25-maj tor Apg 27:13-26
12-maj fre Apg 22:22-30 19-maj fre Apg 25:1-12 26-maj fre Apg 27:27-38
13-maj lör Apg 23:1-11 20-maj lör Apg 25:13-22 27-maj lör Apg 27:39-28:11
14-maj sön Apg 23:12-22 21-maj sön Apg 25:23-26:8 28-maj sön Apg 28:12-31