Bibelläsningsplan – ”fortsättning följer”

Bibelläsningsplan – fortsättningen följer

Fortsättning följer … är namnet på den gudstjänstserie som börjar den 12 mars och fortsätter fram till sommaren. Det blir en fortsättning på det vi talade om under hösten, när vi utifrån berättelserna i evangelierna såg på Jesus. Bibeln uppmanar oss att se på Jesus, eftersom det skapar tro och får vår tro att växa (Hebr 12:2). Att läsa om det Jesus gjorde och sa är fascinerande. Men när Jesus återvände till himlen överlämnade han stafettpinnen till sina
lärjungar med orden ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er” (Joh 20:21). Fortsättning följer!

Den bok i bibeln som beskriver hur detta gick till är Apostlagärningarna, och därför kommer vi att utgå från den i våra gudstjänster. Det finns också en bibelläsningsplan, så att vi tillsammans och i samma takt kan gå igenom Apostlagärningarna under våren. Boken har ett långt namn på svenska, men desto kortare på engelska: Acts. Det engelska ordet fångar känslan och tonen i boken, det är handling och ”action”. Lukas, författaren till Apostlagärningarna, inleder med orden”I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde”. Någon har sagt att han kunde ha fortsatt ”och denna bok handlar om vad hans lärjungar gjorde och lärde”. Apostlagärningarna visar hur lärjungarna tog vidare det som de sett och lärt av Jesus. Och inspirerar och utmanar oss att fortsätta det som Jesus påbörjade för 2 000 år sedan: Utbredandet av Guds rike! Fortsättning följer!

I gemenskapsgrupperna kan ni utifrån söndagens predikan samtala om: Vad fastnade du för och vad bär du med dig? Vad säger berättelsen till dig som
lärjunge i dag? Vad i predikan hjälper dig att fortsätta uppdraget att peka på Jesus?

Klickar du här så hittar du en mer utskriftsvänlig bibelläsningsplan.

 

Vecka 11Vecka 12Vecka 13Vecka 14
13-marmånApg 1:1-1120-marmånApg 4:1-1227-marmånApg 6:1-703-aprmånApg 8:14-25
14-martisApg 1:12-2621-martisApg 4:13-2228-martisApg 6:8-1504-aprtisApg 8:26-40
15-maronsApg 2:1-1322-maronsApg 4:23-3129-maronsApg 7:1-1605-apronsApg 9:1-9
16-martorApg 2:14-3623-martorApg 4:32-3730-martorApg 7:17-3406-aprtorApg 9:10-22
17-marfreApg 2:36-4724-marfreApg 5:1-1131-marfreApg 7:35-5307-aprfreApg 9:23-30
18-marlörApg 3:1-1025-marlörApg 5:17-2601-aprlörApg 7:54-8:108-aprlörApg 9:31-43
19-marsönApg 3:11-2626-marsönApg 5:27-4202-aprsönApg 8:2-1309-aprsönApg 10:1-16
Vecka 15Vecka 16Vecka 17Vecka 18
10-aprmånApg 10:17-3317-aprmånApg 13:13-2524-aprmånApg 15:36-16:1001-majmånApg 18:12-23
11-aprtisApg 10:34-4818-aprtisApg 13:26-4425-aprtisApg 16:11-2402-majtisApg 18:24-28
12-apronsApg 11:1-1819-apronsApg 13:44-5226-apronsApg 16:25-4003-majonsApg 19:1-20
13-aprtorApg 11:19-3020-aprtorApg 14:1-1827-aprtorApg 17:1-1504-majtorApg 19:21-40
14-aprfreApg 12:1-1721-aprfreApg 14:19-2828-aprfreApg 17:16-2105-majfreApg 20:1-12
15-aprlörApg 12:18-2522-aprlörApg 15:1-2129-aprlörApg 17:22-3406-majlörApg 20:13-24
16-aprsönApg 13:1-1223-aprsönApg 15:22-3530-aprsönApg 18:1-1107-majsönApg 20:25-38
Vecka 19Vecka 20Vecka 21
08-majmånApg 21:1-1615-majmånApg 23:23-3522-majmånApg 26:9-23
09-majtisApg 21:17-2616-majtisApg 24:1-923-majtisApg 26:24-32
10-majonsApg 21:27-3617-majonsApg 24:10-2124-majonsApg 27:1-13
11-majtorApg 21:37-22:2118-majtorApg 24:22-2725-majtorApg 27:13-26
12-majfreApg 22:22-3019-majfreApg 25:1-1226-majfreApg 27:27-38
13-majlörApg 23:1-1120-majlörApg 25:13-2227-majlörApg 27:39-28:11
14-majsönApg 23:12-2221-majsönApg 25:23-26:828-majsönApg 28:12-31
Dela detta via