BIBELLÄSNINGSPLAN ”FÖLJA”

BIBELLÄSNINGSPLAN ”FÖLJA”

Välkommen till en höst där vi kommer att fortsätta tala om vad det innebär att följa Jesus.
Under församlingslägret talade vi om lärjungaskap med aposteln Johannes som förebild – nu kommer vi att studera en av hans skrifter, 1 Johannesbrevet.
Efter att ha sett på lärjungen Johannes ska vi nu lyssna på läraren Johannes. I denna bibelläsningsplan varvar vi läsning av Johannes evangelium med läsning av 1 Johannesbrevet.

Vem var Johannes?
Johannes var förmodligen yngst av Jesu lärjungar. Tillsammans med Petrus och Jakob tillhörde han den innersta kretsen av lärjungarna: de som fick vara med Jesus på förklaringsberget, när Jairos dotter uppväcktes, i Getsemane etc. Johannes kallar sig själv ”den lärjunge som Jesus älskade” och var den ende av de tolv lärjungarna som fanns kvar vid korset. Johannes var en av pelarna i den första kristna kyrkan.
Johannes var pastor och föreståndare under många år i Turkiet, i Efesos, och det var förmodligen där han skrev 1 Johannesbrevet. Under förföljelser mot de kristna landsförvisades han till ön Patmos. Han frisläpptes så småningom och var den enda av de tolv apostlarna som dog en naturlig död, ungefär 100 år gammal.

1 Johannesbrevet
Det känns väldigt roligt att vi under höstens gudstjänster kommer att gå igenom en bibelbok, vers för vers.
1 Johannesbrevet är skrivet av en gammal man, som kan blicka tillbaka på ett långt liv med Gud. Han har lärt känna Gud som livet, ljuset och framför allt kärleken. I brevet beskriver han vad det handlar om att vara en lärjunge: att leva som Jesus levde (2:6). Men han ger också nyckeln till lärjungaskapet genom ett ord som återkommer ofta: förbli. Att förbli, att bli kvar nära Jesus är vad allt handlar om!

Välkommen till en spännande höst!