Bibelläsningsplan Filipperbrevet

Under våren kommer vi att ha ett tema på våra gudstjänster utifrån Filipperbrevet som vi kallar ”Glädje trots allt.”

Till den serien har vi tagit från en bibelläsningsplan utifrån söndagens rubrik som du kan följa och läsa för dig själv eller tillsammans med din husförsamling.

VECKA 2 GLÄDJE I GEMENSKAPEN
Söndag    10-jan      Apostlagärningarna 16:6-10
Måndag  11-jan      Apostlagärningarna 16:11-15
Tisdag      12-jan      1 Johannesbrev 1:1-4
Onsdag   13-jan      Filipperbrevet 1:1-11
Torsdag   14-jan      Psalm 133
Fredag     15-jan      Psalm 16
Lördag     16-jan      Romarbrevet 12:9-16

VECKA 3 GLÄDJE I ALLA OMSTÄNDIGHETER
Söndag    17-jan      Apostlagärningarna 16:16-24
Måndag 18-jan      Apostlagärningarna 16:25-31
Tisdag      19-jan      1 Thessalonikerbrevet 5:16-17
Onsdag   20-jan      Filipperbrevet 1:12-18
Torsdag   21-jan      Habackuk 3:17-19
Fredag     22-jan       Psalm 46
Lördag     23-jan      Rom 15:9-13

VECKA 4 GLÄDJE I LIV OCH DÖD
Söndag    24-jan      1 Thessalonikerbrevet 4:13-18
Måndag  25-jan      Johannes 11:17-27
Tisdag      26-jan      1 Korintierbrevet 15:12-20
Onsdag   27-jan       Filipperbrevet 1:18-26
Torsdag   28-jan       Psalm 23
Fredag     29-jan      Jesaja 25:7-9
Lördag     30-jan      1 Korintierbrevet 15:50-58

VECKA 5 TJÄNANDETS GLÄDJE
Söndag    31-jan      Efesierbrevet 6:6-8
Måndag  01-feb      Psalm 100
Tisdag      02-feb      Matteus 20:25-28
Onsdag   03-feb      Filipperbrevet 1:27-2:11
Torsdag   04-feb      1 Petrus 4:10-11
Fredag     05-feb      5 Moseboken 11:13-14
Lördag     06-feb      1 Thessalonikerbrevet 1:4-10

VECKA 6 GLÄDJE ÖVER ATT GUD VERKAR
Söndag    07-feb      Efesierbrevet 3:14-21
Måndag  08-feb      Johannes 5:1-17
Tisdag      09-feb      Psalm 145
Onsdag   10-feb      Filipperbrevet 2:12-18
Torsdag   11-feb      Efesierbrevet 1:15-23
Fredag     12-feb      Lukas 15:1-7
Lördag     13-feb      Jeremia 9:23-24

VECKA 7 GLÄDJE ATT STÅ TILLSAMMANS
Söndag    14-feb      Johannes 17:11-13
Måndag  15-feb      1 Korintierbrevet 1:4-13
Tisdag      16-feb      Jesaja 43:10-13
Onsdag   17-feb      Filipperbrevet 2:19-30
Torsdag   18-feb      1 Petrus 3:8-9
Fredag     19-feb      Efesierbrevet 4:1-13
Lördag     20-feb      Kolosserbrevet 3:8-17

VECKA 8 GLÄDJEN I KRISTUS
Söndag    21-feb      Johannes 15:9-17
Måndag  22-feb      Psalm 98:1-6
Tisdag      23-feb      Jesaja 29:18-19
Onsdag   24-feb      Filipperbrevet 3:1-18
Torsdag   25-feb      Lukas 4:14-19
Fredag     26-feb      Psalm 16:5-11
Lördag     27-feb      1 Krönikeboken 16:23-34

VECKA 9 HIMMELRIKETS GLÄDJE
Söndag    28-feb      Matteus 5:1-10
Måndag  01-mar     Psalm 30
Tisdag      02-mar     Romarbrevet 14:13-20
Onsdag   03-mar     Filipperbrevet 3:17-4:1
Torsdag   04-mar     Matteus 13:44-46
Fredag     05-mar     1 Petrusbrevet 1:3-10
Lördag     06-mar     Jesaja 66:13-14

VECKA 10 GLÄDJEN I ATT INTE BEHÖVA OROA SIG
Söndag    07-mar     Psalm 68:20-21
Måndag  08-mar     Johannes 14:1-4
Tisdag      09-mar     5 Mosebok 31:7-8
Onsdag   10-mar     Filipperbrevet 4:1-9
Torsdag   11-mar     Psalm 94:16-19
Fredag     12-mar     Matteus 6:25-33
Lördag     13-mar     Psalm 34:1-11

VECKA 11 FÖRNÖJSAMHETENS GLÄDJE
Söndag    14-mar     1 Timoteusbrevet 6:3-12
Måndag  15-mar     Psalm 126
Tisdag      16-mar     Hebreerbrevet 13:5-6
Onsdag   17-mar     Filipperbrevet 4:10-23
Torsdag   18-mar     Romarbrevet 8:26-31
Fredag     19-mar     Psalm 103
Lördag     20-mar     2 Korinterbrevet 12:9-10

  • TILL HUSFÖRSAMLINGARNA:
  • Be tillsammans
  • Läs veckans text från Filipperbrevet
  • Vad fastnade ni för?
  • Vad betyder det för mitt liv?
  • Vad betyder det för oss husförsamlings?