Inlägg av Claes Waern

Välsignelsen av att ”lunka på”

Ibland säger någon att verksamheten ”lunkar på”, det vill säga det mesta känner vi igen och förändringarna från vecka till vecka upplevs inte så genomgripande. ”Lunka på” säger vi ibland om det som är tråkigt och som vi kanske måste göra av plikt. ”Lunka på” betyder denna sommar …  … att församlingen haft fyra gudstjänster…

Hur blir jag medlem i Botkyrka Pingst?

7 frågor till Hans Erik Bylund, församlingens pastor och föreståndare. Vad är grunden för medlemskap i församlingen? – Den som vill bli medlem bekänner sin tro på Jesus och låter döpa sig, precis som det står i Bibeln. Vår församling tillämpar troendedop, och dopet är en offentlig handling som ofta sker i en gudstjänst. Om man…