2016 – Herrens år!

Jag vill önska dig ett Gott Nytt År 2016! Förr i tiden fogades AD, Anno Domini, till årtalet. Det betyder Herrens år. 2016 är Herrens år från dag 1 – inte en transportsträcka mot något Gud ska göra i en avlägsen framtid.

Det är två bibelord från min predikan den 27 december som jag vill att vi tar med oss in i 2016.

Jesaja 43:18-19 ”Så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet, en stig genom mäktiga vatten. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken”.

Gud hade talat och påmint om när han befriade Israels folk ur slaveriet i Egypten. Han påminde om det fantastiska han gjort förr i tiden. Och sedan säger han: Glöm detta! Kom ihåg och glöm! Gud talar till dem om en ny befrielse – från fångenskapen i Babel. Situationen var en helt annan och Gud skulle visa sin makt på ett helt nytt sätt. Därför fick de inte sitta fast i sitt sätt att tänka om hur Gud agerar.

Jag tror att detta också gäller oss! Vi ska påminna oss om vad Gud har gjort i gamla tider. Men samtidigt ska vi glömma. Vi lever i en helt annan tid och Gud kommer på ett annat sätt. Låt oss inte begränsa honom med våra tankar om hur detta ska ske!

Det andra bibelordet är från 1 Krönikerboken 12:32 ”från Isaskar stam (kom) de som kunde tyda tidens tecken och insåg vad Israel borde göra”.

Att förstå sin tid och inse vad som ska göras – det är vår utmaning. Förstår vi vilken tid och vilket sammanhang vi i Botkyrka Pingstförsamling befinner oss och vad vi ska göra? Jag vill nämna tre saker som jag tror vi behöver tänka på:

– Vi lever i annorlunda kommuner. Det finns inget tydligt centrum. Det som händer i Tumba märks inte i Rönninge eller Alby. Därför tror jag att vi som församling behöver tydligare närvaro i kommundelarna.

– Vi finns i den kanske mest mångkulturella delen av Sverige. Har vi insett det och förstått hur det ska påverka vårt sätt att vara församling?

– Flyktingvågen är både en utmaning och en möjlighet. Människor som flytt för sina liv behöver hjälp och stöd på olika sätt och här kan vi göra skillnad. Jag tror inte att Gud vill att människor ska behöva fly från krig. Men Gud kan använda allt som händer för goda syften. Kanske kommer människor hit för att få höra budskapet om Jesus? Förstår vi vår tid?

Med önskan om ett välsignat år!

Hans Erik