Predikningar av Sofia Myrén

Lär dem… – Övervinn det onda – älska din fiende

Gudstjänst 2017-10-22 Vi är igång med vår serie för höstens gudstjänster som vi kallar ”lär dem…” Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar! Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han…