Med blicken fäst vid Jesus

Med blicken fäst vid Jesus – Emmausvandrarna

Gudstjänst 2016-11-13 Vi har den här hösten temat ”med blicken fäst på Jesus”. Vi vill se hur Jesus agerade i olika situation, vad han sa och när han sa det, vilka människor han mötte och vad som hände där och då och efteråt i deras liv. Hans Erik Bylund, som är församlingens pastor och föreståndare,…

Med blicken fäst vid Jesus – Jesus på korset

Gudstjänst 2016-11-06 Vi har den här hösten temat ”med blicken fäst på Jesus”. Vi vill se hur Jesus agerade i olika situation, vad han sa och när han sa det, vilka människor han mötte och vad som hände där och då och efteråt i deras liv. Hans Erik Bylund, som är församlingens pastor och föreståndare,…

Med blicken fäst vid Jesus – Jesus frestas

Gudstjänst 2016-09-04 Under hösten så vill vi se på Jesus, läsa bibeln och se hur han var, vad han gjorde och hur han gjorde det. Jesus frestas: Jesus är vårt främsta exempel på hur vi borde leva. Hur gjorde han när det verkligen tryckte på? Vad gjorde han när livet pressade honom? FacebookTwitterGoogle+email